ČGS prezentovala problematiku využitelnosti lithných surovin na konferenci Energetická krize

News Publish Date
12-04-2023 10:22:18

Pracovníci České geologické služby (ČGS) Petr Bohdálek, Josef Godány a František Pticen připravili přednášku pro Konferenci Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR – Energetická krize, která se konala 30. a 31. března v Ostravě. Příspěvek nesl název Perspektivní zdroje lithiové rudy v ČR a zaznamenal mezi posluchači velký ohlas. Specialisté ČGS se ve své prezentaci zaměřili na problematiku využitelnosti lithných surovin pro výrobu obnovitelných zdrojů energie, a to včetně dopadů na životní prostředí. Uvedli rovněž nutné předpoklady a aspekty potřebné k energetické transformaci na surovinovou bezpečnost a soběstačnost naší země. Kladnou odezvu více než pěti set účastníků konference doplnilo také vřelé poděkování představitelů pořádající asociace. I další konferenční příspěvek specialisty ČGS Antonína Tyma s názvem Rozvoj geotermálních systémů v kontextu územního plánování dokládá aktuálnost potřeby přemýšlet o nových energetických zdrojích a způsobech jejich uplatňování.

Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj PhDr. Ivana Bartoše, Ph.D., ministra dopravy Mgr. Martina Kupky, ministra průmyslu a obchodu Ing. Jozefa Síkely, a hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc.