Prezentace projektu RENS na VědaFestu 2023

News Publish Date
29-06-2023 12:47:11

Česká geologická služba se ve středu 21. června zúčastnila VědaFestu 2023, který pro návštěvníky připravuje to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd. Festival je největší venkovní akcí svého druhu v ČR a tradičně se uskutečnil na Vítězném náměstí v Praze. Jeho cílem je přibližovat vědní obory hravou a interaktivní formou, představit výsledky současného výzkumu i jejich využití v praxi a podchytit zájem dětí a mládeže především o přírodovědné a technické obory.

Česká geologická služba připravila expozici hornin, minerálů a zkamenělin, které si mohli návštěvníci prohlédnout i osahat. Vybrané horniny si také prohlédli v elektronovém mikroskopu. Zájemci měli možnost se dozvědět bližší informace o cílech a výstupech projektu RENS.

Související dokumenty