Vyšlo druhé číslo newsletteru projektu RENS

News Publish Date
06-02-2023 15:33:11

Česká geologická služba vydala druhé číslo newsletteru projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny (RENS), které představuje již vyhotovené projektové výstupy a shrnuje nejdůležitější události uplynulého roku.

Výsledky projektu poskytnou orgánům státní správy moderní nástroje pro zvýšení efektivity při rozhodování v různých oblastech, které se dotýkají přírodních zdrojů, geologických rizik či stavu horninového prostředí. Hlavním cílem projektu je výzkum, sledování a vyhodnocení stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další tři partneři – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a GET s.r.o.  Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Prostředí pro život.