Výstupy projektu

Na této stránce jsou uvedeny veškeré výsledky prací uskutečněných v rámci projektu. V průběhu realizace projektu bude stránka aktualizována a budou doplňovány další projektové výstupy.

Nerostné suroviny

Podzemní vody v systému krasových území

Geohazardy - sesuvy

Geohazardy - poddolovaná území