Prezentace projektu RENS na Geologickém dni s ČGS

News Publish Date
29-06-2023 12:48:21

Geologický den s Českou geologickou službou (ČGS) se stává tradicí, což potvrdily i počty návštěvníků, kteří se ve dnech 23.–24. června přišli podívat do sídla ČGS, jak vypadá práce geologů v různých geologických oborech.

Specialisté ČGS připravili několik desítek stanovišť, kde si hosté mohli vyzkoušet aktivity spojené s jednotlivými geologickými disciplínami a dozvědět se, k čemu tyto obory ve společnosti slouží. Děti mohly také průběžně plnit zajímavé úkoly, za které je čekala drobná odměna.

V rámci vybraných stanovišť bylo možné získat bližší informace o horninovém prostředí a nerostných surovinách  a dozvědět se i bližší informace  o cílech a výstupech projektu RENS.