Konference k výzkumu kritických nerostných surovin

News Publish Date
11-12-2023 10:18:45

V sídle Masarykovy koleje ČVUT se dne 29. 11. 2023 uskutečnila konference „Výzkum kritických nerostných surovin v rámci projektu RENS“. Konference byla zaměřena především na problematiku studia tzv. kritických surovin, tj. rudních a nerudních surovin, které mají, anebo mohou mít, hospodářský význam pro ČR, popř. EU.  

Úvodní slovo při zahájení konference patřilo řediteli České geologické služby Zdeňku Venerovi, který vyzdvihl význam a potřebu takto zaměřeného výzkumu. Následovaly prezentace, které byly  zaměřené na potenciál kritických surovin v ČR, na možnou využitelnost těchto surovin a na moderní metody jejich technologické úpravy. V rámci konference přednesli své příspěvky pracovníci České geologické služby, organizace GET, s.r.o. a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štůra.

Hlavním cílem projektu RENS je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti.