Projekt Horninové prostředí a nerostné suroviny zahájen

News Publish Date
01-08-2020 13:44:29

Hlavním cílem šestiletého projektu je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti. Projekt je financován Technologickou agenturou ČR v rámci Programu Prostředí pro život. Řada projektových výstupů poskytne orgánům státní správy moderní nástroje ke zvýšení efektivity při rozhodování ve vztahu k hlavním tematickým výzkumným celkům.